Povinně zveřejňované informace

1. úplný název

 • Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

 • Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna

3. popis vnitřní organizační struktury

4. kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. kontaktní poštovní adresa

 • Bakalovo nábřeží 8, Brno, 639 00

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Bakalovo nábřeží 8, Brno, 639 00

4.3. úřední hodiny

 • pondělí až pátek 7:30 - 14:00 hod
 • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době práznin jsou dostupné vždy v sekci Aktuálně

4.4. telefonní čísla

 • tel: 543 213 254

4.5. fax

 • ---

4.6. adresa internetové stránky

4.7. adresa e-podatelny

 • ---

4.8. další elektronické adresy

 • ---

5. bankovní spojení

 • Číslo účtu: Komerční banka, a.s. 13034621/0100

6. IČ

 • IČO: 60555840

7. DIČ

 • nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. rozpočet

9. žádosti o informace

10. příjem žádostí a dalších podání

 • ŠJ Bakalovo nábřeží 8 Brno, Bakalovo nábřeží 8 639 00 Brno

11. opravné prostředky

 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

  Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

  Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, školní jídelna odvolání odloží.“

12. seznam používaných formulářů

 • Přihláška ke školnímu stravování
  k vyzvednutí v ŠJ Bakalovo nábřeží 8 Brno, Bakalovo nábřeží 8 639 00 Brno

13. popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č.137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 107/2005Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů

14.2. vydané právní předpisy

 • ---

15. úhrady za poskytování informací

15.1. sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • --

16. licenční smlouvy

16.1. vzory licenčních smluv

 • bez licenčních smluv

16.2. výhradní licence

 • bez licenčních smluv

17. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rubrika: