Implementace GDPR

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob, která naleznete zde na našich webových stránkách.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr. Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, tel. +420 606 789 717, e-mail advokat@kklegal.cz. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

Důležité dokumenty týkající se implementace GDPR

  1. Zásady ochrany osobních údajů strávníků a dalších osob
  2. Žádost o přístup k osobním údajům
Rubrika: