Režim přihlašování obědů do konce školního roku

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali stav konta a přihlásili obědy svým dětem do konce školního roku. Pokud pandemická situace dovolí, od srpna se opět budou realizovat inkasa a obědy  na následující měsíc přihlásíme všem, u kterých do 25. v měsíci dojde k pohybu na účtu.