Přihlašování obědů po otevření škol

Obědy si přihlásí každý strávník sám v aplikaci strava.cz nepozději 3 pracovní dny před otevřením škol.