Přerušení provozu školní jídelny

Provoz jídelny je z provozně organizačních důvodů dočasně přerušen 7.-8. 2. - minimálně. O případném prodloužení výluky budeme informovat. Připravte dětem větší svačiny. Obědy budou po dobu výluky automaticky všem odhlášeny.  Děkujeme za pochopení kolektiv ŠJ