PŘEPLATKY NA STRAVNÉM

Všechny přeplatky budou v průběhu prázdnin vráceny na účet, ze kterého byly zaslány.