Nový strávník

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se Vaše dítě bude stravovat v naší Školní jídelně a připravili jsme pro Vás několik základních informací:

  1. Cena 1 obědu pro děti 1-4 třídy je 28 Kč, 5-8 třídy  30 Kč, 9 třídy 32 Kč.
  2. Placení obědů:
    • složenkou, která se dětem rozdává kolem 15 dne v měsíci. Je na ní uvedena částka na následující měsíc, ve které jsou odečteny všechny odhlášené dny do data tisku složenky.Plaťte, prosím, nejpozději do 25 dne v měsíci. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
    • trvalým příkazem k úhradě zadaným do 25 dne v měsíci na měsíc následující na číslo účtu 13034621/0100 a námi přidělený variabilní symbol. Částka je cca 588 Kč (21 dnů x 28 Kč), 630 Kč (21dnů x 30 Kč), 672 Kč (21dnů x 32 Kč).  Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
  3. Při výdeji obědů je nutné mít s sebou kódovací kartičku, která bude dítěti sloužit po celou dobu docházky na ZŠ. Cena karty je 100 Kč a je nevratná.
  4. Obědy se odhlašují nebo přihlašují vždy na následující den do 12 hodin na tel. čísle 543 213 254 nebo 722 564 046 popř. mailem sj.bakalovo@seznam.cz nebo jidelna@jidelnabakalka.cz .
  5. Po dobu nemoci je nutné dítě vždy odhlásit. Obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole Vám budou vydány maximálně 1 den.

Objednat a zaplatit v hotovosti kódovou kartu bude možné od pondělí 27.8. 2018 v kanceláři ŠJ Bakalovo nábřeží v době 8 – 14 hodin pro děti ze ZŠ Bakalka.

 Děti ze ZŠ Hroznova si vyřizuji kartičku ve výdejně obědů na HROZNOVÉ !!!!!!!!!

Doporučujeme Vám vyřídit si kartičky nebo přihlášení obědů v době prázdnin od pondělí 27. 8. 2018. Vyhnete se nepříjemným a dlouhým frontám na začátku školního roku. Přiloženou složenku zaplaťte  nejpozději do 25.8.2018(  pošta, bankovní převod ).

 

Bc. Robert Kameníček

ředitel Školní jídelny