Inkasa

Vzhledme k tomu, že všichni strávníci mají přeplatky a nevíme, jak se bude situace vyvíjet, inkasa budeme realizovat později, abychom Vám neblokovali finanční prostředky.