INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

 

  1. Platby se posílají vždy do 25. dne daného měsíce na další měsíc.
  2. Částky na každý měsíc školního roku a číslo účtu najdete na našich stránkách www.jidelnabakalka.cz/CENÍK.
  3. Pokud jste zvolili platbu inkasem, do 25. dne daného měsíce se Vám částka strhne z účtu.
  4. Přehled o Vašich platbách, přehled o tom, jak Vaše dítě chodí na obědy a přihlašování/odhlašování můžete sledovat na stránkách www.strava.cz. Přihlašovací údaje jste dostali při zakoupení čipu. Pokud jste je ztratili nebo je nevíte, neváhejte se na nás obrátit.
  5. Odhlašování  nebo přihlašování obědů probíhá buď přes portál www.strava.cz  vždy dva pracovní dny předem do 13:00 nebo telefonicky jeden den dopředu do 9:00 !!!!!!
  6. Vaše děti musí nosit na obědy čip. U vchodu do jídelny je první kontrolní terminál, který slouží ke zjištění, zda dítě oběd má/nemá. Pokud se na terminálu objeví nula, znamená to, že oběd není přihlášený/zaplacený. Pokud má pochybnosti, ať za námi dítě přijde do kanceláře, kde zjistíme podrobnosti.
  7. Pokud dítě čip zapomene, neznamená to, že oběd nedostane. Přijde taktéž za námi do kanceláře, kde mu dáme náhradní lísteček.
  8. V případě, že dítě ztratí čip, je potřeba zakoupit nový za 115 Kč.
  9. Další terminál je u výdeje obědů, kde je nutné opět přiložit čip. Pokud si Vaše dítě „nečipne“, na internetových stránkách www.strava.cz to bude označené jako neodebraná strava, i když dítě na obědě bylo. Proto Vás touto cestou prosíme o poučení Vašich dětí.
  10. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit, kontakt máme uvedený na stránkách www.jidelnabakalka.cz/KONTAKT.