Informace k přihlašování obědů pro žáky prezenční výuky od 18. 11. 2020 do odvolání

Každý žák (nebo rodič pro své dítě) si v případě zájmu individuálně obědy přihlásí na internetovém portálu strava.cz (doporučení - změnit původní heslo). Zde si strávník nebo jeho zákonný zástupce hlídá stav svého konta. Obědy si přihlašuje i odhlašuje vždy nejpozdějí dva pracovní dny před změnou do 13 hod.. Pokud se do systému stravník nedostane, může si obědy přihlásit nebo ohlásit na emailu jidelna@jidelnabakalka.cz. V krajním případě telefonicky. Žáci, kteří mají distanční vzdělávání si musí přihlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů jídelními dveřmi do kuchyně od 10:30 do 12 hod. Časový harmonogram výdeje obědů pro prezenční žáky organizuje škola.