Ceník

Cena obědu platná od 2. 1. 2018:

 
věková kategorie  cena
 6-10 let  28 Kč
11-14 let  30 Kč
 15 a více let  32 Kč

Dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb.  je úhrada za stravování  přímo závislá na věku strávníka. Citace z vyhl."  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-3". Z tohoto nařízení tedy vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném školním  roce 11 let nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné dle jednotlivých věkových skupin.

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna

 

PLATBY TRVALÉ PŘÍKAZY: zadávejte do 25 dne v měsíci na následujcí měsíc a vždy zadejte námi přidělený variabilní symbol. Platbu na září zadávejte v SRPNU, neplaťte červen a červenec. Variabilní symbol a číslo účtu se nemění.

6 - 10 let                 21 dnů x 28 Kč = 588 Kč

11-14 let                 21 dnů x 30 Kč = 630 Kč

15 a více let             21 dnů x 32 Kč = 672 Kč

 

 PLATBA obědů na DUBEN 2019:      

    1 - 4 třída    /6 - 10  let/        19 dnů x  28 Kč =  532 Kč

    5 - 9 třída  /11 - 14 let/         19 dnů x  30 Kč =  570 Kč

    9 třída     /15 a více let /         19 dnů  x 32 Kč =  608 Kč

Číslo účtu: 13034621/0100 a vždy zadat přidělený variabilní symbol

Obědy na následující měsíc je nutné uhradit do 25 dne v měsíci,
         

                                                                 

 

Cena stravovací karty: 100 Kč Tato karta slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky a je NEVRATNÁ.