Ceník

Cena obědu platná od 2. 1. 2018:

 
věková kategorie  cena
 6-10 let  28 Kč
11-14 let  30 Kč
 15 a více let  32 Kč

Dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb.  je úhrada za stravování  přímo závislá na věku strávníka. Citace z vyhl."  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-3". Z tohoto nařízení tedy vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném školním  roce 11 let nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné dle jednotlivých věkových skupin.

PLATBY TRVALÉ PŘÍKAZY: zadávejte do 25 dne v měsíci na následujcí měsíc a vždy zadejte námi přidělený variabilní symbol. Platbu na září zadávejte v SRPNU, neplaťte červen a červenec.

6 - 10 let                 21 dnů x 28 Kč = 588 Kč

11-14 let                 21 dnů x 30 Kč = 630 Kč

15 a více let             21 dnů x 32 Kč = 672 Kč

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna

 

Cena stravovací karty: 100 Kč Tato karta slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky a je NEVRATNÁ.