Ceník

Předpis plateb na školní rok 2021/2022

Pro platby stravného volte variantu platba inkasem nebo trvalým příkazem. Cena na trvalý příkaz dle kategorii, 660,-Kč, 750,- Kč, nebo 800,- Kč.

Od 1. 1. 2022 - kat. 1 - 760,- Kč, kat. 2 - 805,-Kč,  kat. 3 - 851,- Kč

Pokud chcete platit přesnou částku na každý měsíc dopředu, spočítejte si počet kalendářních dní, co bude dítě navštěvovat školu a vynásobte jej u kategorie I. (7-10 let) cenou za oběd, což je 33,- Kč, u kategorie II.(11-14) je to 35,- Kč a u kategorie III.(nad 15 let) je to 37,- Kč, tyto ceny jsou platné do 1. 1. 2022

Prosím, v hotovosti plaťte minimálně.

Přeplatky se použíjí na příští rok, nebo se budou vracet koncem školního roku.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle tabulky. Z tohoto nařízení tedy vyplývá,že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné podle jednotlivých věkových skupin.  Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Obědy je nutné uhradit do 25. dne na následující měsíc -
pokud přijde platba po tomto datu nebude mít Vaše dítě několik prvních dnů oběd.

Pro platbu obědů je NUTNÉ zadávat pro každé dítě  pouze jeden variabilní symbol (nespojujte var. symboly pro více dětí)
 Platbu s více var. symboly systém nepřiřadí a obědy nebudou přihlášeny. Variabilní symboly zadávejte velmi pozorně, pokud bude var. symbol špatně zadaný nebo žádný, tak platba nebude Vašemu dítěti připsána - systém ji nenajde a vyřadí ji jako neznámou platbu.

 

PLATBA INKASEM z účtu: na svém účtu zadejte souhlas s inkasem a nám napište mailem informace /sj.bakalovo@seznam.cz/ z jakého účtu se inkaso bude strhávat, jméno Vašeho dítěte, název školy a třídu. Limit pro platbu zadávejte tak, aby byl dostatečný pokud máte více dětí.Při zadávání inkasa pro více děti nastavte ve FREKVENCI INKAS buď neomezeně nebo 0.

 


Číslo účtu: 13034621/0100

Identifikační čip cena 115 Kč