Ceník

Předpis plateb na školní rok 2020/2021

  1.-4. třída 5.-9. třída 9. třída
2019 6-10 let: 30 Kč 11-14 let: 32 Kč nad 15 let: 34 Kč
září 660 Kč 750 Kč 800 Kč
říjen 660 Kč 750 Kč 800 Kč
listopad 660 Kč 750 Kč 800 Kč
prosinec 660 Kč 750 Kč 800 Kč
2020      
leden 660 Kč 750 Kč 800 Kč
únor 660 Kč 750 Kč 800 Kč
březen 660 Kč 750 Kč 800 Kč
duben 660 Kč 750 Kč 800 Kč
květen 660 Kč 750 Kč 800 Kč
červen 660 Kč 750 Kč 800 Kč

Přeplatky se použíjí na příští rok, nebo se budou vracet koncem školního roku.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle tabulky. Z tohoto nařízení tedy vyplývá,že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné podle jednotlivých věkových skupin.  Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Obědy je nutné uhradit do 25. dne na následující měsíc -
pokud přijde platba po tomto datu nebude mít Vaše dítě několik prvních dnů oběd.

Pro platbu obědů je NUTNÉ zadávat pro každé dítě  pouze jeden variabilní symbol (nespojujte var. symboly pro více dětí)
 Platbu s více var. symboly systém nepřiřadí a obědy nebudou přihlášeny. Variabilní symboly zadávejte velmi pozorně, pokud bude var. symbol špatně zadaný nebo žádný, tak platba nebude Vašemu dítěti připsána - systém ji nenajde a vyřadí ji jako neznámou platbu.

 

PLATBA INKASEM z účtu: na svém účtu zadejte souhlas s inkasem a nám napište mailem informace /sj.bakalovo@seznam.cz/ z jakého účtu se inkaso bude strhávat, jméno Vašeho dítěte, název školy a třídu. Limit pro platbu zadávejte tak, aby byl dostatečný pokud máte více dětí.Při zadávání inkasa pro více děti nastavte ve FREKVENCI INKAS buď neomezeně nebo 0.

 


Číslo účtu: 13034621/0100

Identifikační čip cena 115 Kč